Stemma Keskustelunlietsontaa ja vääriä mielipiteitä

Nuorisolaki suoraan Orwellin kirjasta

Suomen nuorisolaki uudistuu ensi vuonna. Vielä muutaman päivän ajan Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää lausuntoja lakiesitykseensä nuorisovaltuustoilta, nuorten parissa toimivilta järjestöiltä ja muilta tahoilta, joita lakiuudistus koskee.

Ongelma on, että lakiesitys on kertakaikkisen kammottava. Näin räikeästi syrjivää ja poliittista lakia ei ole Suomessa hetkeen näkynyt.

Edellisen hallituksen vireillepanema laki nimittäin määrittäisi, että jokaisen Suomessa toimivan nuorisojärjestön on otettava monikulttuurisuus tavoitteidensa lähtökohdaksi. Ilman monikulttuurisuuden ihannointia valtiolla olisi uuden lain mukaan peruste jättää nuorisojärjestö täysin ilman rahoitusta.

Tiesittekö mitä? Suomen jokainen nuori ei ihannoi monikulttuurisuutta. Eikä siihen tarvitse myöskään pakottaa. Viimeistään viime kesänä havaittiin, että monikulttuurisuus on sanana erittäin vaikeasti tulkittava. Se voidaan henkilöstä riippuen nähdä erilaisuuden kunnioittamisena tai kulttuurien yhteentörmäyksinä, joita on pakko sietää vahingoista riippumatta.

Siksi on aivan käsittämätöntä kirjata tällainen aate nuorisotoiminnan ehdoksi Suomessa. Itse asiassa on aivan käsittämätöntä kirjata mitään aatetta nuorisotoiminnan ehdoksi. Jos nuorisojärjestö toimii muuten reilusti, nuoria osallistavasti ja Suomen lakien mukaan, on väärin rajoittaa tukea aatteellisin perustein. Muutenhan nuorisojärjestöjen avustusten suuruus ei riipu niiden toiminnasta vaan siitä, kuinka moni poliitikko OKM:ssä allekirjoittaa samat arvot järjestön kanssa.

Poliittisia nuorisojärjestöjä törkeän eriarvoiseen asemaan asettava lakiesitys ei missään nimessä saa mennä tällaisenaan läpi. Se on niin räikeää syrjintää ja valtiojohtoista mielipidevaikuttamista, että itse Orwell olisi ylpeä.

 

Lakiesityksen ja selityksen uudistuksesta voi ladata pdf-muodossa tästä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän danielantti kuva
Daniel Leppäjärvi

Täh? " Edellisen hallituksen vireillepanema laki nimittäin määrittäisi, että jokaisen Suomessa toimivan nuorisojärjestön on otettava monikulttuurisuus tavoitteidensa lähtökohdaksi. " What the faak this shiit?
Olen persunuori itsekin, mutta toivoisin että Perussuomalaiset hallituksessa alkaisivat aggressiivisemmaksi luvattujen asioiden edistämiseksi. Alkaa käydä aika hankalaksi keskustella kavereiden kanssa politiikasta.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Ei sitä tarvitse ihannoida eikä siihen tarvitse pakottaa. Monikulttuurisuus on tosiasia nuorten parissa. Sanalla ei tarkoiteta mitään ideologiaa tässä yhteydessä.

"Suomi on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana nopeasti yhä monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi. Monikulttuuristuminen koskee erityisesti nuorta ikäpolvea. Vuonna 2013 alle 29-vuotiaissa ulkomaalaistaustaisia oli 120 558. Ulkomaalaistaustaisen väestön mediaani-ikä on 33 vuotta kun se koko väestössä on 42 vuotta. Vuonna 2015 toisen polven maahanmuuttajista suurin osa on alaikäisiä."

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Blogistin huoli vaikuttaa tosiaan liioitellulta. En ole vielä lukenut lain perusteluja loppuun, mutta tähän asti siellä ei ole puhuttu mitään mistään aatteellisesta monikulttuurisuudesta.

Käyttäjän AnttiEskelinen kuva
Antti Eskelinen

Lain tavoite: "Monikulttuurisuus", joka muuten ihan lakitekstissäkin on eri kuin kansainvälisyys. Näitä kahta asiaa suurin osa vasemmistolaisista ei tunnu erottavan toisistaan tai ei halua erottaa toisistaan.

"Lain tavoitetta koskevaan säännökseen viitattaisiin useassa ehdotetun lain säännöksessä.
Muun muassa valtionrahoitusta koskevassa luvussa asetettaisiin kaikkien hakijoiden val
-
tionapukelpoisuuden ehdoksi nuorisolain tavoitteiden toteuttaminen. Näin ollen kaikkien
laissa mainittujen valtionavustusta saavien tahojen olisi edistettävä tavoitteiden toteutu
-
mista omassa toiminnassaan. Nuorisoalan järjestön valtionavustuksen osalta se, miten
järjestö toteuttaa lain tavoitteita, otettaisiin huomioon myös valtionavustuksen määrän
harkinnassa."

Joko et osaa lukea tai haluat valehdella mitä tuossa lakiehdotuksessa lukee. Eli eri mieltä saa olla monikulttuurisuudesta, mutta sitten on turha hakea avustuksia.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #4

Missä se aatteellisuus, mistä blogistikin mainitsee, oikein näkyy?

Alussa sen sijaan mainitaan että eri kulttuuritaustaisten nuorten määrä on kasvanut ja tämä sitten pitäisi ottaa huomioon nuorisotoiminnassa.

Käyttäjän mukitalo kuva
Veikko Mäkitalo

Jos lakiin sisällytetään epämääräisiä termejä, laki ei tule toimimaan reaalimaailmassa. Ei tarvitse olla einstein, kun jokainen tukianomus aloiotetaan vaikkapa seuraavasti: Monikulttuurinen hevosten harjaajayhdistys hakee... Lain vaatimus jo ensimmäisessä sanassa... Sirkuspellen hommaa, jessus sentään.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Sipilällä ja Grahn-Laasosella on vielä mahdollisuus korjata lakiehdotusta, jos joku sen heikkouksista vain muistuttaa. Yhden sanan ylipyyhkiminen säilyttää edelleen kansainvälisyysnäkökulman tekstissä, mutta ehkäisee sen, ettei ministeri avustajineen pääse mielivaltaisesti ns. tekemään Arhinmäkiä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Ettekö te edes lue sitä esitystä? Monikulttuurisuus ei ole tavoite, vaan eräs niiden lähtökohta.

'Uuden nuorisolain tavoitteina olisi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden lähtökohtina olisivat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.'

Tämä on lainaus kuvailulehden ensimmäisestä kappaleesta, että sen pidemmälle ei edes tarvitsisi jaksaa.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Monikultuurisuus ei tosiaan ole mikään aate vaan se on olemassaolea lähtökohta ja fakta. Suomi on monikulttuurinen (ja tasa-arvoinen, yhdenvertainen jne) ja niistä lähtökohdista myös nuorisolaki lähtee.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Suomi on aina ollut monikulttuurinen, ja varmasti tulee aina olemaan, nykymaailmassa lisääntyvässä määrin. Eiköhän tämä asia ole harvinaisen selvä.

Niko Sillanpää

On kyllä mystistä, kun kerran "Suomi on aina ollut monikulttuurinen", silti "monikulttuurisuutta" pitää erikseen propagoida.

Noh, koko "monikulttuurisuus" keksittiin vasta 80-luvulla ja sillä de facto tarkoitetaan kehitysmaiden kulttuureja ja niiden eräässä ideologisessa viitekehyksessä erityissuojelua vaativaa positiota valtakulttuuriin nähden. Haluaako tällaista ja näkeekö kehitysmaakulttuureilla mitään erityistä arvoa kehittyneiden maiden kulttuureihin nähden on kaikkea muuta kuin itsestään selvä kysymys.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #18

Vai oikein kehitysmaita. Jako kehittyneisiin ja kehitysmaihin on jo kadonnut sen takia että suurin osa maista ovat nykyään siinä keskivaiheessa eikä enää selkeää jakoa ole. Suomi oli pitkään kehitysmaa, voidaanko siis sanoa että Suomen kulttuuri on sitten kehitysmaalaista?

Onko korealainen, kreikkalainen ja qatarilainen kulttuuri samanlainen kun kerran kaikki ovat kehittyneitä maita? Ja vastaavasti burmalainen, haitilainen tai tansanialainen kulttuurit ovat samanlaisia.

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #22

Joutavaa saivartelua.

Kyllä, kehitysmaihin. On kehittyneitä maita ja sitten on kehittymättömiä maita (samaa voidaan sanoa myös kulttuureista). Jälkimmäisiä kutsutaan kehitysmaiksi. Ja kyllä, tämä sisältää konnotaation, että kehitysmaat eivät ole kehittyneiden maiden vertaisia (peer) saati saman arvoisia. Kehittyneen maan indikaattori on korkea taloudellinen hyvinvointi. Tähän voidaan yhdistää HDI tai jokin muu, vastaavan tyyppinen mittari.

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

Mutta pitäääkö monikulttuurisuus -sanaa väkisintunkea jokaiseen mahdolliseen yhteyteen kun konkreettiset käsitteet: Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen riittävät. Eivät ihmiset elä arkeaan missään hyvin epämääräisessä typerässä "monikulttuurisuuden" kuplassa (vailla todellista sisältöä). Kannattaisi laskeutua kuplasta todellisen elämän ja suomalaisten yhteiskunnallisten arvojen tasolle, niin ongelmiakin on helpompi lähestyä, käsitellä ja ratkaista.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Ehkä tuota monikulttuurisuus-termin merkitystä voisi hakea vaikka perusopetusta ohjaavista käsitteistä:

"Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana."
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_o... (s.21)

Kenenkään ei tietenkään tarvitse ihannoida monikulttuurisuutta mutta on hyvä ymmärtää, että se on kuitenkin suomalaisen yhteiskunnan arkea. Edelleenkin voi olla yhdistyksiä, jotka keskittyvät vaikka yksittäiseen suomalaiseen kulttuuriperintöön mutta mitä syytä meillä olisi yhteiskuntana tukea yhdistyksiä, jotka aktiivisesti vastustaisivat tuota ylläolevaa tapaa tukea nuorten identiteettien kehitystä.

En kyllä oikeastaan keksi, että minkälainen yhdistys yleensäkään voisi olla, jos sen lähtökohtana ei ole monikulttuurisen Suomen hyväksyminen.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Jos semmoinen olisi, niin se varmaan olisi kansallismielinen, korostaisi ydinperhettä, epäilisi ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ja vastustaisi vähemmistöjen tukemista sekä kannustaisi suomalaisia lisääntymään uuraasti.

Ai niin joo: http://www.ps-nuoret.fi/gw-storage/containers/9/no...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Sit jos kannattaisi taas ottaa asioista selvää.

http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2015/10/pol...

Poliittisten nuorisojärjestöjen avustamiseen ei tulla vaikuttamaan uudessa nuorisolaissa eikä niiden kelpoisuutta tulla määrittelemään uudelleen.

Voi tietysti myös kirjoittaa vihaisesti ja olla tuntematta asiaa.

Ole hyvä, ei huolta.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Jos ollaan käsitteissä järjestelmällisiä, niin monikulttuurisuus edellyttää esim. moniavioisuuden sallimista ainakin muslimeille. Esim. monikulttuurisuuden mallimaassa Singaporessa sallitan moniavioisuus muslimeille. Onko Suomi tähän valmis?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Monikulttuurisuus ei missään kotimaisessa määritelmässä edellytä moniavioisuuden sallimista. Olet ymmärtänyt monikulttuurisuuden käsitteen suomalaisessa lainsäädännössä väärin. Se ei tarkoita, että Suomen lait säädetään sallimaan mitä tahansa kulttuurikäytäntöjä.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Kunkin ajan enemmistö päättää, ainakin teoriassa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #25

Demokratia on sellaista. Monikulttuurisuuden hyväksyminen yhteiskunnassa ei kuitenkaan millään muotoa edellytä moniavioisuuden sallimista.

Käyttäjän pekkakorvenniemi kuva
Pekka Korvenniemi

Orwell oli sittenkin optimisti, vaikka liiottelusta syytettiin. Paljon pidemmälle on menossa yksilöön kohdistuva kontrolli ja ahtaammaksi yksilöä koskevien kieltojen ja määräysten verkko, ja Suomi nähtävästi on jo pitkään halunnut päästä siinä kehityksessä edelläkävijöiden joukkoon.

Toimituksen poiminnat